Search
Close this search box.

Verleende ontheffing voorwerp op of aan de weg op grond van de Algemeen plaatselijke verordening op de Diefdijk in Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Diefdijk Leerdam luidt als volgt:

Verleende ontheffing voorwerp op of aan de weg op grond van de Algemeen plaatselijke verordening op de Diefdijk in Leerdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend:Op 31 januari 2024 is een ontheffing verzonden voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan op het perceel ter hoogte van het adres Diefdijk 11 in Leerdam. Er wordt een bouwkeet, bouwhekken en borden geplaatst voor werkzaamheden aan het spoor. De ontheffing is verleend voor de periode van 2 maart 2024 tot en met 4 maart 2024. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen