Kennisgeving incidentele festiviteit op 4 november 2023 Fonteinstraat 8 Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Fonteinstraat Leerdam luidt als volgt:

Kennisgeving incidentele festiviteit op 4 november 2023 Fonteinstraat 8 Leerdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden heeft een kennisgevingsformulier ontvangen inzake een incidentele festiviteit van de Korporaal aan de Fonteinstraat 8 te Leerdam. De kennisgeving geldt voor de volgende datum: 4 november 2023 van 21.00 tot 01.00 uur DJ-avond.Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen