Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Rectificatie op locatie: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf fase 3G kavel 15 in Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag Recht | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Rectificatie op locatie: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Broekgraaf fase 3G kavel 15 in Leerdam

Per abuis is in de publicatie van 29 december 2023 het adres gepubliceerd ter hoogte van Diefdijk 15(Kadastrale perceel G-947)in Schoonrewoerd, Leerdam (LDM00) G 947. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OVR-2023-003972. De aanvraag betreft het bouwen van een woning.Dit moet zijn:Broekgraaf fase 3G kavel 15 in Leerdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OVR-2023-003972. De aanvraag betreft het bouwen van een woning.Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7000.Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. Recht | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen