Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4, 4143 LM Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag omgevingsvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Bruininxdeelse Kade 4, 4143 LM Leerdam

De gemeente heeft op 07-02-2024besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo-regulier) met zaaknummer OVR-2023-002936 te verlengen. De verlenging is voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag gaat over het handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening ten behoeve van BSO Wijs! op het perceel Bruininxdeelse Kade 4, 4143 LM Leerdam. Procedure Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Informatie Wilt u meer informatie of de aanvraag met bijbehorende stukken inzien? Neem dan contact op met het team Vergunningen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 - 599 7000.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. omgevingsvergunning

Bekijk meer bekendmakingen