Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak ten gevolge van het bouwen van woningen en het graven van een nieuw B-water ter plaatse van Recht van ter Leede 2 te Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag watervergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak ten gevolge van het bouwen van woningen en het graven van een nieuw B-water ter plaatse van Recht van ter Leede 2 te Leerdam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten om voor het aanbrengen van nieuw verhard oppervlak ten gevolge van het bouwen van woningen en het graven van een nieuw B-water ter plaatse van Recht van ter Leede 2 te Leerdam een watervergunning te verlenen. Zaaknummer: 2023159469 Start bezwaartermijn: 20-01-2024 Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494 of e-mail vergunningen@wsrl.nl Bezwaar: Binnen zes weken vanaf datum bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie de website van Waterschap Rivierenland.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. watervergunning

Bekijk meer bekendmakingen