Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 27, Leerdam (bouw van 11 appartementen met parkeerkelder aan Bergstraat 27 en Nieuwstraat 46-50 te Leerdam)

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Bergstraat 4141BS 27 Leerdam luidt als volgt:

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 27, Leerdam (bouw van 11 appartementen met parkeerkelder aan Bergstraat 27 en Nieuwstraat 46-50 te Leerdam)

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bergstraat 27, Leerdam ter inzage ligt.   Inhoud Voor de betreffende locatie is een plan ontwikkeld voor de bouw van 11 appartementen met een parkeerkelder. De planlocatie beslaat de percelen de adressen Bergstraat 27, 27a, 27b, 27c, 27z (transformatorhuisje), alsmede Nieuwstraat 46, 46a en 48 en 50 te Leerdam.   Inzage Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf vrijdag 27 oktober 2023 gedurende 6 weken op de volgende wijze worden ingezien: 1.digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.BPLDBergNieuwstr-ON01; 2.op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Vianen, Voorstraat 30 te Vianen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer I. Slager, via telefoonnummer 088 599 7000.   Zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Indien u mondeling wilt reageren, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene nummer 088 599 7000 met de heer I. Slager van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. bestemmingsplan

Bekijk meer bekendmakingen