Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verleende evenementenvergunning voor het evenement SAVEL Prijzenfestival in Leerdam

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag evenementenvergunning

De ingediende aanvraag voor Keramieklaan 4142BL 2 Leerdam luidt als volgt:

Verleende evenementenvergunning voor het evenement SAVEL Prijzenfestival in Leerdam

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden maakt bekend dat hij de volgende evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft verleend:   Op 25 januari 2024 is een evenementenvergunning verzonden aan ondernemersvereniging SAVEL voor het organiseren van het evenement SAVEL Prijzenfestival op 6 juli 2024 op het adres Keramieklaan 2 in Leerdam.   Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. evenementenvergunning

Bekijk meer bekendmakingen