Zoek
Sluit dit zoekvak.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning (regulier) Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam, diverse locaties in voormalige gemeente Zederik

Redactie Leerdamnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leerdam.

Aanvraag kapvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Besluit aanvraag omgevingsvergunning (regulier) Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam, diverse locaties in voormalige gemeente Zederik

De gemeente heeft op   24-01-2024   een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning (regulier) met zaaknummer OVR-2023-003720 op het perceel Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam, diverse locaties in voormalige gemeente Zederik. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het kappen van diverse bomen op basis van boomveiligheidscontrole. Inzage De stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis. Niet eens met dit besluit? Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop deze brief is verstuurd. In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden: •uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, •de datum van uw bezwaarschrift, •een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, •het kenmerk (zaaknummer) van het besluit, •waarom u het niet eens bent met het besluit, •een machtiging als u namens een ander bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening. Maakt u bezwaar namens een organisatie? Stuur dan een kopie van de geldende statuten en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan één jaar) mee met uw bezwaarschrift. Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan op twee manieren: 1.Digitaal: via vijfheerenlanden.nl/bezwaarmaken. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Kijk voor meer informatie over DigiD op de website digid.nl. 2.Per post: Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Vijfheerenlanden t.a.v. Commissie bezwaarschriften Postbus 11 4140 AA Leerdam. Snel een uitspraak nodig? Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u samen met uw bezwaarschrift, indient bij de rechtbank. Dit kan op twee manieren. 1.Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie over DigiD op de website digid.nl. 2.Per post. Stuur uw verzoekschrift naar: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht Let op Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leerdam
  2. kapvergunning

Bekijk meer bekendmakingen